I björnens spår – Möt yrkesjägaren Nathalie Jonsson i tidningen Kombi

Möt yrkesjägaren Nathalie Jonsson i kombilotteriets tidning Kombi, nr1, 2017.

https://www.kombispel.se/Global/tidningen-kombi/Kombi%201701%20kodad.pdf